Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.


MENU

INFORMACE Z ČÍSELNÍKU VZP

Přihlášený uživatel:
nepřihlášen

06 - KOMPRESNÍ PUNČOCHY A NÁVLEKY


Hrazeny jsou kompresní elastické punčochy a návleky (KEP) pouze II. až IV. kompresní třídy. KEP předepisuje smluvní lékař Pojišťovny na Poukaz.
· II. kompresní třídu předepisuje lékař odbornosti DRV, CHR, INT, J16, PRL.
· III. kompresní třídu předepisuje lékař odbornosti DRV, CHR, INT, J16
· IV. kompresní třídu předepisuje lékař odbornosti DRV, CHR, INT, J16

Hodnoty tlaku kompresních tříd (dále jen K.T.) dle technické normy:
· II. K.T. – Hodnoty tlaku: 23 – 32 mm/Hg
· III. K.T. – Hodnoty tlaku: 34 – 46 mm/Hg
· IV. K.T. – Hodnoty tlaku: 49 mm/Hg a vyšší

KEP sériově vyráběné
Punčochy kompresní elastické – lýtkové, stehenní, polostehenní a stehenní s úchytem v pase, kalhoty punčochové kompresní elastické

Indikační kritéria:

II. kompresní třída
- varixy s projevy chronické žilní nedostatečnosti II. st., po operaci a skleroterapii, trombóza, flebitida, smíšené otoky
- lymfedém bez ložiskové fibrotizace podkoží

III. kompresní třída
- potrombotický syndrom, chronická žilní nedostatečnost III. st., po zhojení bércového vředu
- lymfedém s ložiskovou fibrotizací podkoží

IV. kompresní třída
- lymfedém s difuzní fibrotizací podkoží, elefantiáza

Kalhoty punčochové kompresní elastické jsou členěny následovně:
· dámské - v Úhradovém katalogu označeno v názvu písmenem A
· těhotenské - v Úhradovém katalogu označeno v názvu písmenem B,
· pánské - v Úhradovém katalogu označeno v názvu písmenem C

Kalhoty punčochové kompresní elastické jsou hrazeny maximálně 2 kusy za 1 rok.
Kalhoty punčochové kompresní těhotenské II., III. a IV. K. T. VZP hradí 1 kus za 1 rok,
předpis podléhá schválení revizním lékařem za předpokladu splnění následující indikace:
podpůrná bandáž při žilním nebo cévním onemocnění, součást léčebného procesu nebo následné péče, po operativním zákroku, varixy, bércové vředy, primární a sekundární lymfedém, prevence rozvinutí varixů.

Pažní návlek komplet - hrazeny jsou 2 kusy za rok.

Návleky a rukávce na lymfedém paží
Hrazeny jsou maximálně 2x za 1 rok za předpokladu splnění následujících indikací:
· prokazatelná dg. lymfedému (vysokoproteinový otok), který je výsledkem narušené lymfatické drenáže tkání při normální či narušené kapilární filtraci,
· pacientkám po operaci nádorových onemocnění prsu a následným vznikem lymfatického otoku po exenteraci axily a aktinoterapii. Rukávec lze předepsat až po léčení na specializovaném pracovišti.
Maximální úhrada Pojišťovny se odvíjí od KEP v základním provedení, plně funkčním nejméně ekonomicky náročném. V každé skupině KEP je tedy plně hrazen vždy nejméně jeden ZP.

KEP zakázkově zhotovované dle individuálních rozměrů uživatele (dále jen ZZP KEP)
Hrazeny jsou maximálně 2 kusy za 1 rok. Schvaluje revizní lékař pojišťovny v případě splnění následujícího indikačního kritéria:
· Pojištěnci nelze nalézt v rozměrových tabulkách sériově vyráběných KEP a pažních návleků odpovídající velikost (např. nestandardní výška postavy, nestandardní číslo nohy, úzká lýtka, kotníky, nebo opačně nadměrné míry způsobené otokem, obezitou apod.).
Za indikaci úhrady ZZP nelze považovat pouhý výběr použitého materiálu např. bavlna, mikrovlákno, způsob zakončení např. krajka apod.!

Žádost o schválení oprávněnosti úhrady musí být doložena:
a) anamnézou, řádným zdůvodněním oprávněnosti požadavku na úhradu ZZP včetně uvedení kompresní třídy, v případě rozsáhlého lymfedému je nutno uvést postup léčby na specializovaném pracovišti,
b) vyplněným technickým formulářem s naměřenými obvody končetin,
c) srovnáním s KEP sériově vyráběnými, typově odpovídajícími ZP, zařazenými v Úhradovém katalogu VZP – ZP,
d) předloženou kalkulací výrobce (kalkulační vzorec: přímé náklady, nepřímé náklady, správní režie, zisk, DPH, konečná cena) týká se pouze kruhového pletení, kódy ZZP 0045400, 0045401, 0045402,
e) prohlášením výrobce o splnění prohlášení o shodě na předmětný ZZP.

Poznámka: v případě ZZP KEP se nejedná o výrobu ruční (jako např. u individuální protetiky), ale o výrobu strojovou, jedná se o speciálně nastavený program stroje dle dodaných konkrétních rozměrů daného pacienta. Výrobci ZZP jsou povinni dodržovat § 4, odst. 5, včetně přílohy č. 8, nařízení vlády č. 54/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na ZP.

ZZP KEP, pažní návleky a rukávce, jsou pro účely stanovení úhrady Pojišťovnou děleny dle druhu a účelu použití na:
a) ZZP KEP kruhově pletené (lze vyrobit v ČR) a
b) ZZP KEP plošně pletené (nelze v současnosti vyrobit v ČR).

ad a) ZZP KEP - technologie kruhového pletení v Číselníku VZP – ZP uvedeno pod kódy:

Kód 0045400
Zakázkově zhotovované ZP kompresní II. a III. K.T.- kruhově pletené
Druhy: punčochy kompresní lýtkové, punčochy kompresní stehenní s úchytem v pase, pažní návlek – rukávec, rukavice.
Úhrada na základě předložené kalkulace dle odst. 2, bod d), maximálně do výše 500,- Kč

Kód: 0045401
Zakázkově zhotovovaný ZP kompresní II. a III. K.T., kruhové pletení
Druhy: punčochy kompresní stehenní, polostehenní, kalhoty punčochové kompresní, pažní návlek s rukavicí, na základě rozměrů uživatele složitější nastavení stroje pro výrobu pažního návleku nebo rukavice k pažnímu návleku.
Úhrada na základě předložené kalkulace dle odst. 2, bod d), maximálně do výše 1.000,- Kč

Kód: 0045402
Zakázkově zhotovovaný ZP kompresní II., III. a IV. K.T., kruhové pletení
Druhy: speciální pažní návleky, rukávce, speciálně vyrobené složité KEP, nutnost např. z důvodu kožní Dg. antiseptický materiál apod., velmi atypické rozměry vyžadující komplikované, velmi složité nastavení programu stroje. Indikace podrobně zdůvodněná předepisujícím lékařem.
Úhrada na základě předložené kalkulace dle odst. 2, bod d), maximálně do výše 2.000,-Kč
Výše uvedené druhy ZZP KEP s technologií kruhového pletení, zhotovují výrobci, kteří mají zařazen v Číselníku též sortiment KEP sériově vyráběný, zcela bez doplatku pojištěnce. Maximální úhrada je pro jednotlivé druhy ZZP KEP (kódy 0045400, 0045401, 0045402) nastavena dle reálných cen pro sortiment zhotovený dle individuálních rozměrů.
Pojišťovna plně hradí nejméně ekonomicky náročné varianty zdravotnických prostředků.
Toto kritérium splňují následující výrobci:

237 DeonaMedi s.r.o.
133 Maxis a.s.
135 Varitex s.r.o
354 Aries a.s.
054 Loana Rožnov a.s.
139 OfaBambergGmbH

ad b) ZZP KEP - K.T. II., III., IV. - technologie plochého pletení

Předepisuje smluvní lékař specializovaného (lymfologického, angiologického) pracoviště, preskripce J16, pouze v mimořádných případech, kdy nelze použít ZZP s kruhovým pletením.
V Úhradovém katalogu u jednotlivých kódů zakázkově zhotovovaných ZP kompresních, vyrobených technologií plochého pletení, uveden v poli OME atribut „S5“ zvláštní režim pojišťovny pro schválení oprávněnosti úhrady.
Předepisující pracoviště jsou vyškolena zástupci výrobců v rámci správnosti měření, vhodné volby a možnosti výroby požadovaného kompresního ZZP, též zajištěno napojení lékař, výrobce, uživatel.
Žádost o schválení oprávněnosti úhrady, předepisuje smluvní lékař odbornosti J16 reviznímu lékaři Pojišťovny, musí splňovat kromě požadavků uvedených v odst. 2, v bodě c) kompletní specifickou anamnézu, klinický obraz, závěr klinických vyšetření, postup terapie, informace, kdy byla zahájena léčba včetně efektivnosti terapeutického postupu atd.
Žádost předkládajícího lékaře s odůvodněním, proč nelze předepsat ZZP kruhově pletený, musí rovněž obsahovat důvod požadovaného zpracování ZZP technologií plochého pletení.
Uveden musí být vždy i požadovaný kód specifického ZZP s přiřazenou maximální úhradou.
V tomto případě není nutné předkládat kalkulační vzorce uvedené v odst. 2 bod d).

Revizní lékař pojišťovny schvaluje oprávněnost úhrady při splnění následujících indikací:
· primární lymfedém – vrozená nedostatečnost mízního řečiště, (nejčastěji na DK, dorza nohy, prsty),
· sekundární lymfedém – vzniklý přerušením nebo zpomalením odtoku lymfy z postižené oblasti. Nejčastěji onkologická Dg., např. po mastektomii, po exenteraci uzlin v axile (nejčastěji na HK, proximální oblast části paže, ramene, lopatky a hrudníku, dorza ruky a prstů),
· jedná se o intenzivní redukci lymfedému, kdy je nutná každodenní léčba,
· jedná se o fázi udržovací (používá se přístroj pro tlakovou mízní drenáž) pacient je řádně edukován v základních hmatech manuální autolymfodrenáže, nutná denní aplikace komprese,
· u dětí s vrozeným angiologickým postižením (např. malformace venózní, lymfatické, syndrom Klippel-Trenaunay).

V Úhradovém katalogu je uveden pod jednotlivými kódy kompletní sortiment ZZP KEP plošně pletený s konečnými cenami od výrobců (viz pole MFC Úhradového katalogu). Každý kód se váže pouze na jednoho výrobce, zkratka výrobce je uvedena v poli VYR. Maximální úhrada pojišťovny se odvozuje od nejméně ekonomicky náročné varianty pro daný druh ZZP KEP vyrobeného technologií plochého pletení.

Druhy ZP: rukavice bez prstů i s prsty, speciální pažní a hrudní návleky a rukávce, komprese i přes rameno. Punčochy lýtkové, stehenní, polostehenní, punčochové kalhoty s kompresí směřovanou na třísla, krátké i dlouhé, s jednou i oběma nohavicemi.

Výrobci ZZP KEP s technologií plochého pletení, jejichž produkty jsou zařazeny v Úhradovém katalogu:

138 MediBayereuth Německo
139 OfaBamberg Německo

Punčochy k prevenci TEN – punčochy k prevenci trombembolické nemoci nejsou hrazeny na Poukaz v rámci hospitalizační péče.


Od 1. 9. 2018
Epitézy, prádlo a plavky


pouze na prodejně Praha 8 - Bulovka

zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby sportovní podprsenky Anita Varomed - speciální perfektní obuv Polohování pacientů zdravanoha.eu Maxis top logo sphere Najdete nás na facebooku zpeliska logo Protiskluzové návleky na obuv - METODIKA PŘEDEPISOVÁNÍ ZP NA POUKAZ 01 - OBVAZOVÝ MATERIÁL, NÁPLASTI 02 - POMŮCKY PRO INKONTINENTNÍ 03 - POMŮCKY STOMICKÉ 04 - ORTOPEDICKO PROTETICKÉ POMŮCKY SÉRIOVĚ VYRÁBĚNÉ 06 - KOMPRESNÍ PUNČOCHY A NÁVLEKY 07 - VOZÍKY INVALIDNÍ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ 10 - POMŮCKY RESPIRAČNÍ A INHALAČNÍ 11 - POMŮCKY PRO DIABETIKY 12 - KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 13 - DÁLE NESPECIFIKOVANÉ POMŮCKY 14 - KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ 16 - OBUV ORTOPEDICKÁ 17 - POMŮCKY PRO LARYNGEKTOMOVANÉ

© Zdravotnické prodejny ELIŠKA s. r. o.
Provozovatel: Zdravotnické prodejny ELIŠKA s.r.o., IČ: 26694441, sídlem Husinec, Řež 47, okres Praha-východ, PSČ: 250 68,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod vložkou C, číslo 87820.