Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.


MENU

INFORMACE Z ČÍSELNÍKU VZP

Přihlášený uživatel:
nepřihlášen

16 - OBUV ORTOPEDICKÁ


Obuv ortopedickou předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti ORT, ORP, REH, v případě obuvi diabetické lékař odbornosti DIA, na Poukaz.

Pojišťovna hradí

Obuv ortopedickou dětskou individuálně zhotovovanou – maximálně 3 páry ročně, nejvýše do 6.000,- Kč za 3 páry. Předpis podléhá schválení revizním lékařem. Nelze předepsat jednorázově 3 páry, ale pouze postupně v průběhu roku dle změny velikosti nohy případně změny stavu vady (z toho vyplývá úhrada za 1 pár do výše 2.000,-Kč).

Obuv ortopedickou dětskou sériově vyráběnou – maximálně 3 páry ročně, nejvýše do 3.000,- Kč za 3 páry. Předpis podléhá schválení revizním lékařem. Nelze předepsat jednorázově 3 páry, ale pouze postupně v průběhu roku dle změny velikosti nohy případně změny stavu vady (z toho vyplývá úhrada za 1 pár do výše 1.000,-Kč).

Obuv ortopedickou individuálně zhotovovanou – jednoduchou, pojištěnci od 18 let maximálně 1 pár za 2 roky, úhrada Pojišťovny 50%.

Obuv ortopedickou individuálně zhotovovanou - složitější a velmi složitou, pojištěnci od 18 let, maximálně 1 pár za 2 roky, úhrada Pojišťovny 90%.

Obuv pro diabetiky - maximálně 1 pár za dva 2 roky, nejvýše do 1000,- Kč, předpis podléhá schválení revizním lékařem.

Vložky ortopedické individuálně zhotovované pojištěnci do 18 let věku (dětská) - maximálně 2 páry ročně, nejvýše do 600,- Kč za 2 páry.

Vložky ortopedické individuálně zhotovované pojištěnci od 18 let věku - maximálně 1 pár ročně, nejvýše do 100,- Kč za 1 pár.

Vložky ortopedické speciální – maximálně 2 páry ročně, úhrada Pojišťovny 80%.

U kódů 0000959, 0000960, 0000967 a 0022627 předloží výrobce příslušné zdravotní pojišťovně cenovou předkalkulaci, vyplněnou ve formuláři, jehož vzor je uveřejněn na webu VZP. V předkalkulaci budou uvedeny položky dle sazebníku maximálních časů Asociace poskytovatelů zakázkových zdravotnických prostředků a VZP, který je přílohou č. 1 k této Metodice.

Indikace:
Obuv ortopedická jednoduchá – vyžaduje výběr vlastního tvaru, je určena pro kombinovaná postižení tří a více uvedených vad. Jedná se např. o kladívkové prsty, zkřížené prsty, vboč. palce, ztuhlý palec, podélně a příčně plochá noha při realizovaném vyrovnání DK do 2 cm.
Obuv ortopedická složitější - obuv vyžadující úpravu ortopedického kopyta korekcí a výběr vadě odpovídajícího materiálu. Je určena pro kombinované postižení, tzn. tří uvedených vad. Těžké kladívkové deformity prstů, zkřížené prsty velkého rozsahu, vbočené palce nad 45°, ztuhlý deformovaný palec, fixovaná podélně příčná noha, dále pak u pooperačních a poúrazových stavů s větším rozsahem postižení, dále u podstatně porušené funkce a anatomických poměrů nohy, u artritických deformací nohy, u edémů různé etiologie, při realizovaném vyrovnání zkrácení DK od 2,5 do 4 cm.
Obuv ortopedická velmi složitá - obuv, pro kterou je nezbytná vlastní stavba ort. kopyta podle modelu nohy. Slouží zejména pro vady s velkými deformitami, deformovanou nohu svislou, kososvislou, svislou a vbočenou, hákovitou, lukovitou, kontrahovanou, revmatické deformity velkého rozsahu, při rozštěpech a vrozených deformitách nohy těžkého charakteru. U amputací všech prstů po hlavičky metatarzů a při realizovaném vyrovnání zkrácení DK od 4,5 do 8 cm.

Obuv ortopedická - přímá součást protetické pomůcky nebo obuv nahrazující přístroj - obuv při vrozené malformaci nebo amputaci nohy v metatarzech a výše, obuv přes vnitřní sandál, přes štítovou protézu, dále ortopedická obuv jako součást vybavení končetinovými ortézami, při aplikaci vnitřního sandálu nebo třmenu k ortéze. Obuv charakteru nosné ortézy a obuv při realizovaném vyrovnání zkrácení DK nad 8 cm.

Opravy obuvi ortopedické - opravy části obuvi, které slouží jako léčebné části, a to i u obuvi složité a velmi složité a obuvi jako přímé součásti protetické pomůcky.

Úpravy obuvi ortopedické - veškeré úpravy, které jsou prováděny při změně zdravotního stavu a tvaru nohy.

Úpravy obuvi standardní - ortopedické úpravy a přestavby standardní obuvi, zvýšení podešve, vystavení podešve, zabudování vnitřních korektorů, atd.

Vložky ortopedické individuálně zhotovené - vložky dle sejmutých měrných podkladů pro korekci příčné klenby, podélné klenby, pro odlehčení defektů, ev. jejich kombinace.

Vložky ortopedické speciální – vložky dle sejmutých měrných podkladů ev. s korekcí pro složité vady, lodičkové, jazýčkové, s klínky, se zarážkami, plastické, regulační, extenční atd. (úhrada 80%).

Z medicínského hlediska není přípustné, aby byly předepsány různé typy ortopedických vložek současně (např. kód 0005250 a kód 0000971) nebo aby beze změny zdravotního stavu byly předepsány různé typy ortopedických vložek v průběhu jednoho období daného zákonnou lhůtou (např. kód 0005250 a kód 0000971).


Od 1. 9. 2018
Epitézy, prádlo a plavky


pouze na prodejně Praha 8 - Bulovka

zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby sportovní podprsenky Anita Varomed - speciální perfektní obuv Polohování pacientů zdravanoha.eu Maxis top logo sphere Najdete nás na facebooku zpeliska logo Protiskluzové návleky na obuv - METODIKA PŘEDEPISOVÁNÍ ZP NA POUKAZ 01 - OBVAZOVÝ MATERIÁL, NÁPLASTI 02 - POMŮCKY PRO INKONTINENTNÍ 03 - POMŮCKY STOMICKÉ 04 - ORTOPEDICKO PROTETICKÉ POMŮCKY SÉRIOVĚ VYRÁBĚNÉ 06 - KOMPRESNÍ PUNČOCHY A NÁVLEKY 07 - VOZÍKY INVALIDNÍ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ 10 - POMŮCKY RESPIRAČNÍ A INHALAČNÍ 11 - POMŮCKY PRO DIABETIKY 12 - KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 13 - DÁLE NESPECIFIKOVANÉ POMŮCKY 14 - KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ 16 - OBUV ORTOPEDICKÁ 17 - POMŮCKY PRO LARYNGEKTOMOVANÉ

© Zdravotnické prodejny ELIŠKA s. r. o.
Provozovatel: Zdravotnické prodejny ELIŠKA s.r.o., IČ: 26694441, sídlem Husinec, Řež 47, okres Praha-východ, PSČ: 250 68,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod vložkou C, číslo 87820.