Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.


MENU

INFORMACE Z ČÍSELNÍKU VZP

Přihlášený uživatel:
nepřihlášen

13 - DÁLE NESPECIFIKOVANÉ POMŮCKY


Pomůcky dále nespecifikované předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti REH, ORT, NEU,DRV, OHM, INT, URL, PSY dle typu ZP, na Poukaz.

Pojišťovna hradí následující pomůcky, které jsou roztříděny dle funkčnosti a účelnosti:

Podložka antidekubitní – maximálně 1 kus za 3 roky, předpis podléhá schválení revizním lékařem
- Antidekubitní podložka malá
- Antidekubitní podložní kolo
- Antidekubitní podložka sedací
- Antidekubitní systém na sezení pro paraplegiky a kvadruplegiky lze RL schválit pro pacienty s takovou poruchou trofiky tkání, kde je předpoklad tvorby dekubitů
- Antidekubitní podložka velká
- Antidekubitní systém na ležení pro kvadruplegiky
- Antidekubitní matrace

Paruka – Pojišťovna hradí do výše 1000,- Kč za 1 kus 1x ročně.

Přilba ochranná – maximálně 1 kus za 2 roky na základě schválení revizním lékařem.

Přípravek Caphosol předepisuje na Poukaz lékař odbornosti OHM pouze pro pacienty s orální mukositídou v důsledku chemoterapie nebo radioterapie v množství maximálně 3 bal/rok. Přípravek je hrazen zdravotní pojišťovnou ve výši 75% z aktuální ceny pro konečného spotřebitele, zbývající část vždy doplácí pacient.

Elastoviskozní roztoky jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou maximálně ve výši 75% z ceny ekonomicky nejméně náročné varianty léčebné kúry zdravotnického prostředku, zbývající část doplácí pacient. Hrazena je maximálně jedna léčebná kúra za 6 měsíců. Léčbu indikuje ortoped nebo revmatolog jako součást léčby primární osteoartrózy kolenních kloubů, rentgenologicky II. a III. stádium dle Kellgrena, při pravidelných bolestech větší intenzity, které nelze dostatečně tlumit p. o. podávanými analgetiky a nesteroidními antirevmatiky, nebo u pacientů, u kterých je léčba p. o. podávanými analgetiky a nesteroidními antirevmatiky kontraindikována.

Jednorázové močové katétry pro intermitentní katétrizaci
- Nepotahované
- Potahované

Indikační kritéria:
předepisuje urolog pacientům s neschopností vyprázdnit močový měchýř. Hrazeno je maximálně 150 kusů za měsíc, resp. 450 kusů v preskripčním období – na 3 měsíce. Předpis podléhá schválení revizním lékařem.
Upozornění:
V preskripčním období 1 měsíc není možné čerpat současně oba typy katétrů!
V preskripčním období 3 měsíce je možné kombinovat oba typy katétrů (potahované/nepotahované) avšak pouze do celkového finančního a množstevního limitu, za podmínky dodržení výše uvedeného omezení (v 1 měsíci pouze 1 typ, tj. potahované/nepotahované katétry).

Jednorázové močové katétry nepotahované pro intermitentní katétrizaci
Hradí se maximálně 150 kusů do výše 2 300,- Kč za měsíc.
Doplňující indikační kritéria:
· pacientům s dysfunkcí močových cest s fyziologickým či patologickým neurologickým nálezem,
· pacientům po kontinentních náhradách močového měchýře či augmentacích měchýře bez napojení na močovou trubici se suprapubickým vyústěním,
· ženám s myogenním selháním detruzoru k docévkování reziduální moče, nebo v případech retence jak neurogenního tak non-neurogenního původu.

Jednorázové močové katétry potahované pro intermitentní katétrizaci
Hradí se maximálně 150 kusů do výše 7 500,- Kč za měsíc.
Doplňující indikační kritéria:
· pacientům s dysfunkcí močových cest s fyziologickým či patologickým neurologickým nálezem (např. roztroušená skleróza, stavy po cévních mozkových příhodách i traumatických, stavy po operacích malé pánve, úrazech či operacích páteře či CNS, při spinálním dysrafismu aj.) pacientům po kontinentních náhradách močového měchýře či augmentacích měchýře s napojením na močovou trubici (ortotopický měchýř)
· u plegiků všech věkových kategorií, kde je pacient schopen manipulovat s katétrem,
· u starších rizikových mužů s benigní hyperplazií prostaty či poruchou vyprazdňování jiného původu s obtížným vyprazdňováním, kde je intermitentní katétrizace vhodnější alternativou trvalé močové cévky.

Lubrikační gel AquaTouchJelly o obsahu 6 ml je hrazen na Poukaz z veřejného zdravotního pojištění při použití nepotahovaných jednorázových katétrů při čisté intermitentní katétrizaci (ČIK). Úhrada je ve výši 75% z aktuální ceny ke konečnému spotřebiteli v maximálním množství do 18 balení (25 ampulí à 6 ml) na 3 měsíce. Předpis podléhá schválení revizním lékařem.

Systém proplachový pro močové katétry Uro-Tainer
předepisuje urolog v maximálním množství 20 kusů za 3 měsíce. Předpis podléhá schválení revizním lékařem. Úhrada jeve výši 75% z aktuální ceny ke konečnému spotřebiteli.
Indikační kritéria:
Uro-Tainer Suby G – v případech, kdy dochází prokazatelně opakovaně k neprůchodnosti permanentního močového katétru,
Uro-Tainer NaCl0,9% – u nemocných s náhradou močového měchýře, s neurogenním měchýřem a po operaci exstrofie měchýře.

Přístroj pro lymfodrenáž – přístrojová antiedematózní terapie v domácím prostředí
Indikační kritéria:
· vrozené postižení mízního systému vyžadující soustavnou fyzikální antiedematózní terapii,
· získané postižení mízního systému vyžadující soustavnou fyzikální antiedematózní terapii (např. po operacích prsu, po úrazech, při zánětlivých onemocněních).

Podmínkou úhrady je stabilizace stavu, absolvování komplexní protiotokové léčby na specializovaném pracovišti během minimálně čtyřtýdenní terapie a vyčerpání všech dalších léčebných možností (autotechniky lymfodrenážní a používání kompresních elastických návleků). V případech, kdy zdravotní stav vyžaduje soustavnou aplikaci přístrojové antiedematózní terapie častěji než 3x týdně po dobu delší než 1 měsíc. V lokalitách, kde pravidelná doprava k léčbě do zdravotnického zařízení je obtížně dostupná, možno zvolit zapůjčení i na kratší dobu.

Infuzní set subkutánní pro imunoglobuliny předepisuje alergolog a klinický imunolog na poukaz.
Indikační kritéria:
- subkutánní aplikace léčiv v souladu s indikačním omezením léčivého přípravku u syndromu primární imunodeficience. Pojišťovna hradí 150 ks / 1 rok, úhrada je ve výši 75 % z ENNV.
- facilitovaná subkutánní infúze v souladu s indikačním omezením léčivého přípravku u syndromu primární imunodeficience. Pojišťovna hradí 48 ks / 1 rok, úhrada je ve výši 75 % z ENNV.


Od 1. 9. 2018
Epitézy, prádlo a plavky


pouze na prodejně Praha 8 - Bulovka

zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby Varomed - speciální perfektní obuv Polohování pacientů zdravanoha.eu Maxis top logo Najdete nás na facebooku zpeliska logo
Sphere - METODIKA PŘEDEPISOVÁNÍ ZP NA POUKAZ 01 - OBVAZOVÝ MATERIÁL, NÁPLASTI 02 - POMŮCKY PRO INKONTINENTNÍ 03 - POMŮCKY STOMICKÉ 04 - ORTOPEDICKO PROTETICKÉ POMŮCKY SÉRIOVĚ VYRÁBĚNÉ 06 - KOMPRESNÍ PUNČOCHY A NÁVLEKY 07 - VOZÍKY INVALIDNÍ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ 10 - POMŮCKY RESPIRAČNÍ A INHALAČNÍ 11 - POMŮCKY PRO DIABETIKY 12 - KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 13 - DÁLE NESPECIFIKOVANÉ POMŮCKY 14 - KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ 16 - OBUV ORTOPEDICKÁ 26 - ZP PRO KOMPRESNÍ TERAPII – INDIVIDUÁLNĚ ZHOTOVENÉ 17 - POMŮCKY PRO LARYNGEKTOMOVANÉ

© Zdravotnické prodejny ELIŠKA s. r. o.
Provozovatel: Zdravotnické prodejny ELIŠKA s.r.o., IČ: 26694441, sídlem Bulovka 101/7, Praha 8, PSČ: 180 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod vložkou C, číslo 87820.