Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.


MENU

INFORMACE Z ČÍSELNÍKU VZP

Přihlášený uživatel:
nepřihlášen

11 - POMŮCKY PRO DIABETIKY


Pomůcky pro diabetiky předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti DIA na Poukaz.
Pojišťovna hradí pro inzulínový režim DM I. a II. stupně, diabetikům léčeným intenzifikovaným inzulínovým režimem (tj. 3 dávky denně nebo inzulínová pumpa) a labilním diabetikům aplikujícím si minimálně dvě dávky inzulínu denně, následující pomůcky:
· proužky diagnostické na stanovení glukózy

A. Množství do 400 kusů proužků za rok:
Hrazeno do 400 kusů/1 rok do celkové výše 3.200,- Kč
Indikační kritéria: pacienti léčení perorálními antidiabetiky, pacienti léčení inzulínem, kteří si aplikují inzulín jednou či dvakrát denně a pacientky s gestačním diabetem léčené dietou či perorálními antidiabetiky

B. Množství od 400 kusů do 1 000 kusů proužků za rok
Indikační kritéria: pacienti léčení intenzifikovaným inzulínovým režimem (3 a více aplikací inzulínu denně), pacienti léčení inzulínovou pumpou a těhotné diabetičky léčené 1 – 2 dávkami inzulínu denně. Podléhá schválení revizním lékařem.

C. Množství od 1 000 kusů do 1 800 kusů za rok
Indikační kritéria: pacienti do 18 let a těhotné diabetičky léčené intenzifikovaným inzulínovým režimem nebo inzulínovou pumpou. Podléhá schválení revizním lékařem.
· proužky k vizuálnímu testování glukózy/ketonů v moči – jsou určeny pouze pro diabetiky II. typu, kteří nevlastní glukometr k občasné kontrole. Pacienti léčení PAD – hrazeno 50 kusů/rok, pacienti léčení inzulínem – hrazeno 300 kusů/rok. Úhrada 75%.
· proužky testovací pro stanovení ketolátek v krvi – hrazeno 75% maximálně 4 balení/rok. Indikační kritéria: preskripce pouze v diabetologických centrech. Určeny jsou pouze pro diabetiky do 18 let věku, gravidní diabetičky a diabetiky I. typu léčených inzulínovou pumpou bez ohledu na věk
· lancety pro odběr krve – hrazeno do 100 kusů/rok do výše 300,- Kč
· aplikátor odběru krve pomocí lancet – hrazen 1 kus/5 let, do výše 250,- Kč
· aplikátor inzulínu k aplikaci injekční stříkačkou – hrazen 1 kus/3roky, do výše 1.200,- Kč
· aplikátor inzulínu – inzulínové pero–hrazen 1 kus/3 roky do výše 1.500,- Kč; hrazeny maximálně 2 kusy/3 roky při souběžné aplikaci dvou druhů inzulínu
· jehly k injekčním stříkačkám k aplikaci inzulínu – hrazeno 100 kusů do výše 120,- Kč
· jehly k inzulínovým perům – hrazeno 200 kusů/rok do výše 530,- Kč
· komplet k aplikaci (stříkačka s fixovanou jehlou) – hrazeno 100 kusů do výše 370,- Kč
· stříkačka injekční k aplikaci inzulínu – hrazeno 100 kusů do výše 230,- Kč
· glukometr se zvukovým modemem
Indikační kritéria: pro zrakově postižené diabetiky. Hranicí pro indikaci této pomůcky je centrální zraková ostrost nižší než 6/18 (0,35) na lepším oku s optimální korekcí do dálky. Tomu odpovídá vizus do blízka J.č.11–10 na lepším oku s optimální korekcí do blízka.
· glukometr – hrazeno1 kus/10 let do výše 1.000,-Kč
Indikační kritéria: pro diabetiky léčené intenzifikovaným inzulínovým režimem (3 dávky denně nebo inzulínová pumpa), pro labilní diabetiky se 2 dávkami inzulínu.
· jehly k neinzulínovým perům – hrazeno 100 kusů/rok do výše do 270,- Kč
· inzulínové pumpy
jsou členěny do tří kategorií:
1. inzulínové pumpy bazální - kategorie 11001
2. inzulínové pumpy s vestavěným kontinuálním monitorem na měření glukózy či napojením na glukometr - kategorie 11002
3. inzulínové pumpy s vestavěným kontinuálním monitorem a odezvou na měření glukózy - kategorie 11003
Indikace k předpisu inzulínové pumpy: Inzulínová pumpa je indikována a preskribována pouze v DIA centrech u diabetiků splňujících některé z následujících kritérií, podléhá schválení revizním lékařem:
a) opakované a nepoznávané hypoglykémie, které nelze ovlivnit jinými terapeutickými metodami (včetně podávání analoga–Lantus)
b) výrazný "dawn fenomén" (výrazné ranní hyperglykémie neovlivnitelné jinými intenzifikovanými inzulínovými režimy)
c) prekoncepční stadium a gravidita, pokud není dosaženo úspěšné kompenzace diabetu jiným intenzifikovaným režimem
d) prevence vzniku a jako možnost příznivého ovlivnění mikrovaskulárních komplikací diabetu při dlouhodobě špatné kompenzaci DM neovlivnitelné jinými inzulínovými režimy a průkazností zlepšení kompenzace při léčbě pumpou
e) ochrana transplantované ledviny u pacientů, u nichž došlo k odhojení štěpu nebo u nichž nebyla provedena transplantace slinivky

Doplňující kritéria pro indikaci léčby inzulínovou pumpou:
1) schopnost správné volby režimu pumpy
2) motivace, výchova a spolupráce pacienta
3) potřebné personální a technické vybavení pracoviště
4) pravidelné monitorování parametrů kompenzace diabetu
5) dostupný kontakt pacienta s ošetřovatelským týmem

V případě, že je předepsána inzulínová pumpa z kategorie 2. (viz sloupec KAT v Úhradovém katalogu VZP – ZP) je nutné, aby v žádosti o schválení bylo jednoznačné medicínsky zdůvodněno, proč nelze použít inzulínovou pumpu z kategorie 1.

V případě, že je předepsána inzulínová pumpa z kategorie 3, je nutné, aby v žádosti o schválení bylo jednoznačné medicínsky zdůvodněno, proč nelze použít inzulínovou pumpu z kategorie 1. a 2.

Příslušenství k inzulínové pumpě:
· 2 páry baterií – směrná doba užití 1-2 měsíce - hrazeno ze 75%
· zásobník k dávkovači inzulínu – hrazeno z 75%
· sety infuzní kovové k inzulínové pumpě – hrazen 1 set do výše 160,-Kč
· sety infuzní teflonové k inzulínové pumpě – hrazeno maximálně 120 setů/1 rok do výše 300,- Kč/1 set, podléhá schválení revizního lékaře.

Systém pro kontinuální monitoraci glukózy (CGM) v reálném čase se skládá ze senzorů, vysílače a přijímače. Přijímačem může být inzulínová pumpa, nebo samostatné zařízení.

Systém CGM je předepisován dětským i dospělým pacientům s diabetem 1. typu, kteří mají:
· syndrom porušeného vnímání hypoglykémie (Clarkova metoda nebo Gold score ? 4),
· časté hypoglykémie (? 10% času stráveného v hypoglykemickém rozmezí při předchozí monitoraci u dospělých pacientů a ? 5% času u dětských pacientů),
· labilní diabetes (vysoká glykemická variabilita určená směrodatnou odchylkou ? 3,5 mmol/L),
· závažné hypoglykémie (2 a více závažných hypoglykémií v průběhu posledních 12 měsíců),
a dále:
· u žen v průběhu těhotenství,
· jako ochrana štěpu po transplantaci.

Podmínkou preskripce je prokazatelně dobrá spolupráce pacienta či rodiny (dokumentovaný selfmonitoring pomocí glukometru s frekvencí alespoň 4x denně, absolvování ambulantního či pobytového edukačního tréninku). Systémy pro kontinuální monitoraci u dospělých pacientů mohou předepisovat všechna diabetologická centra a pracoviště s osvědčením ČDS ČLS JEP, v případě dětí dětské diabetologické ambulance.

Senzory pro CGM jsou hrazeny maximálně na 256 dní v jednom kalendářním roce s výjimkami specifikovanými níže:
· u pacientů mladších 18 let včetně činí úhrada z prostředků v.z.p. 100 % ekonomicky nejméně náročné varianty senzorů až do celkového počtu 144 dnů monitorace; úhrada pro zbývajících 112 dní (u dětí mladších 7 let 221 dní) činí 75 % ekonomicky nejméně náročné varianty senzorů,
· u dospělých pacientů činí úhrada senzorů z prostředků v.z.p. 75 % ekonomicky nejméně náročné varianty,
· u pacientů se závažným syndromem nerozpoznávání hypoglykémie, který je doprovázený hypoglykemickými komaty (2 a více ročně), při dobré spolupráci klienta po vyčerpání všech indikovaných možností stabilizace diabetu, je možná úhrada 75 % nejméně ekonomicky náročné varianty do počtu senzorů umožňujícího trvalé monitorování glykémie 365 dní v roce. Pokud kontinuální monitorování nevede k poklesu počtu hypoglykemických komat, není úhrada dále schválena.

Vysílač pro CGM je schvalován v režimu CGM s inzulínovou pumpou, nebo inzulínovým perem takto:
· u pacientů mladších 18 let včetně činí úhrada z prostředků v.z.p. 100 % ekonomicky nejméně náročné varianty vysílače,
· u dospělých pacientů (19 a více let) činí úhrada vysílače z prostředků v.z.p. 75 % ekonomicky nejméně náročné varianty.

Přijímač pro CGM je schvalován maximálně 1x za rok pouze u pacientů v režimu inzulínového pera takto:
· u pacientů mladších 18 let včetně činí úhrada z prostředků v.z.p. 100 % ekonomicky nejméně náročné varianty přijímače,
· u dospělých pacientů (19 a více let) činí úhrada přijímače z prostředků v.z.p. 75 % ekonomicky nejméně náročné varianty.


Od 1. 9. 2018
Epitézy, prádlo a plavky


pouze na prodejně Praha 8 - Bulovka

zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby sportovní podprsenky Anita Varomed - speciální perfektní obuv Polohování pacientů zdravanoha.eu Maxis top logo sphere Najdete nás na facebooku zpeliska logo Protiskluzové návleky na obuv - METODIKA PŘEDEPISOVÁNÍ ZP NA POUKAZ 01 - OBVAZOVÝ MATERIÁL, NÁPLASTI 02 - POMŮCKY PRO INKONTINENTNÍ 03 - POMŮCKY STOMICKÉ 04 - ORTOPEDICKO PROTETICKÉ POMŮCKY SÉRIOVĚ VYRÁBĚNÉ 06 - KOMPRESNÍ PUNČOCHY A NÁVLEKY 07 - VOZÍKY INVALIDNÍ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ 10 - POMŮCKY RESPIRAČNÍ A INHALAČNÍ 11 - POMŮCKY PRO DIABETIKY 12 - KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 13 - DÁLE NESPECIFIKOVANÉ POMŮCKY 14 - KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ 16 - OBUV ORTOPEDICKÁ 17 - POMŮCKY PRO LARYNGEKTOMOVANÉ

© Zdravotnické prodejny ELIŠKA s. r. o.
Provozovatel: Zdravotnické prodejny ELIŠKA s.r.o., IČ: 26694441, sídlem Husinec, Řež 47, okres Praha-východ, PSČ: 250 68,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod vložkou C, číslo 87820.