Používáme soubory cookies

Naše stránky používají soubory cookies.

Soubory cookies (česky koláčky, sušenky) jsou malé textové soubory dat, které se při prohlížení stránek ukládají na Váš počítač.

Slouží k zajištění funkčnosti našich stránek, přizpůsobení se Vašim preferencím, statistice návštěvnosti stránek a připomenutí se Vám na portálech našich partnerů.

V souborech cookie nejsou uloženy Vaše osobní údaje. Ukládají se pouze anonymní identifikátory.


MENU

Pěnové krytí
Mepilex® Border Sacrum

Přihlášený uživatel:
nepřihlášen

Pěnové krytí<br>Mepilex® Border Sacrum

Pěnové krytí
Mepilex® Border Sacrum

5KS 23X23CM 382400
Kód SUKLu: 5009885
cena: 4972.80 Kč
výrobce(dovozce): MÖLNLYCKE
stát: Švédské království
ksPopis výrobku:

Pěnové krytí vše v jednom, které je určeno k ošetření dekubitů a jiných akutních či chronických poranění v sakrální oblasti

Mepilex® Border Sacrum je pěnové krytí vše v jednom, u něhož je prokázáno, že minimalizuje bolest u pacienta a traumatizaci rány i okolní kůže. Vyznačuje se třemi hlavními designovými rysy: dokonale se přizpůsobí anatomii sakrální oblasti zabraňuje vzniku dekubitů a vytváří optimální podmínky pro hojení u středně až vysoce exsudujících dekubitů i jiných ran v sakrální oblasti, jako např. po chirurgickém vyjmutí pilonidální cysty.

Mepilex® Border Sacrum účinně absorbuje a zadržuje exsudát a udržuje prostředí rány vlhké. Vrstva Safetac® utěsní okraje rány, čímž zabraňuje úniku exsudátu na okolní kůži a minimalizuje riziko macerace. Vrstva Safetax zaručuje výměnu krytí bez poškození rány nebo okolní kůže a bez působení další bolesti pacientovi.

Mepilex® Border Sacrum může být přínosem pro vaše programy prevence vzniku dekubitů získaných v nemocnici, neboť během nošení dokáže rozložit střižné síly i tlak, snížit tření a vyrovnat mikroklima. Retenční, redistribuční a absorpční vrstvy pomáhají udržovat optimální hladinu vlhkosti a snižovat riziko popraskání. Tyto vrstvy se významně podílejí na rozptýlení střižného napětí a rozložení tlaku. Technologie Safetac® přichází do přímého kontaktu s kůží. Elastické krytí rozptyluje střižné síly, čímž přispívá k prevenci vzniku dekubitů a umožňuje jeho přemístění po posouzení stavu kůže.

- Pomáhá předcházet vzniku dekubitů

- Měkké a přizpůsobivé krytí je speciálně určeno pro sakrální oblast

- Minimalizuje bolest a trauma při výměně krytí

- Nabízí spojení vynikající regulace a retence tekutin pro efektivní management exsudátu s menším rizikem macerace

Kdy Mepilex® Border Sacrum použít

Mepilex® Border Sacrum použijte k ošetření středně až vysoce exsudujících ran, jako jsou dekubity nebo rány po chirurgickém vyjmutí pilonidální cysty. Jelikož Mepilex® Border Sacrum udržuje prostředí rány vlhké, podporující debridement, velikost rány se zpočátku může zvětšit. Je to normální jev a je třeba s ním počítat.

Součást prevence vzniku dekubitů
Klinická hodnocení prokázala, že Mepilex® Border Sacrum zabraňuje vzniku dekubitů. Krytí lze aplikovat profylakticky na oddělení urgentního příjmu či intenzivní péče, případně před déletrvajícími chirurgickými zákroky. Bylo prokázáno, že oproti nepoužití krytí, ale i ve srovnání s konkurenčními produkty Mepilex® Border Sacrum výrazně ovlivňuje čtyři externí faktory, které mohou přispět ke vzniku dekubitů, neboť rozkládá střižné napětí i tlak, snižuje tření a udržuje optimální mikroklima. Jako doplněk obvyklých postupů a strategií pro prevenci vzniku dekubitů může účinně zabránit jejich vzniku. Použití krytí v rámci profylaktické terapie však nevylučuje nutnost dále rozvíjet a dodržovat komplexní postupy prevence vzniku dekubitů.

Safetac® znamená méně bolesti a stresu při výměně krytí
Technologie Safetac® razantně snižuje míru bolesti i poškození tkáně během výměny krytí. Krytí s vrstvou Safetac® se nepřilepí k vlhké ráně. Utěsní okraje rány, čímž zabrání maceraci, přitom nestrhává kůži a udržuje v ráně optimální mikroklima. Znamená to méně bolesti, méně stresující výměnu krytí, potažmo i rychlejší proces hojení.

Mepilex® Border Sacrum použijte:
• K prevenci vzniku dekubitů
• K ošetření středně až vysoce exsudujících ran v sakrální oblasti, jako jsou dekubity
• Pro vynikající regulaci a retenci tekutin a tím i efektivní management exsudátu s menším rizikem macerace
• Pro snížení nákladů, rychlejší hojení a méně bolestivosti pro pacientyInformace z číselníku SUKLu:
Kód SUKLu: 5009885
Název: MEPILEX BORDER SACRUM AG
Doplněk: 23X23CM. 5 KS. ANTIMIKROBIÁLNÍ PĚNOVÉ SAMOLEPÍCÍ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVO
Úhrada pojišťovny: 4972.80
Odbornost lékaře: lékař
Preskripční omezení: P
Spolehlivá firma 2024 Rozvoz po Praze Maxis top logo zpeliska logo Spolehlivá firma 2023 Spolehlivá firma 2022 Spolehlivá firma 2021 Spolehlivá firma 2020 Spolehlivá firma 2019 Spolehlivá firma 2018 Spolehlivá firma 2017 Spolehlivá firma 2016 Spolehlivá firma 2015 Spolehlivá firma 2014 Varomed - speciální perfektní obuv
- METODIKA PŘEDEPISOVÁNÍ ZP NA POUKAZ 01 - ZP KRYCÍ 02 - ZP PRO INKONTINENTNÍ PACIENTY 03 - ZP PRO PACIENTY SE STOMIÍ 04 - ZP ORTOPEDICKO PROTETICKÉ A ORTOPEDICKÁ OBUV 05 - ZP PRO PACIENTY S DIABETEM A S JINÝMI PORUCHAMI METABOLISMU 06 - ZP PRO KOMPRESIVNÍ TERAPII 26 - ZP PRO KOMPRESNÍ TERAPII – INDIVIDUÁLNĚ ZHOTOVENÉ 07 - ZP PRO PACIENTY S PORUCHOU MOBILITY 10 - ZP RESPIRAČNÍ, INHALAČNÍ A PRO APLIKACI ENTERÁLNÍ VÝŽIVY 11 - ZP NEKATEGORIZOVANÉ

© Zdravotnické prodejny ELIŠKA s. r. o.
Provozovatel: Zdravotnické prodejny ELIŠKA s.r.o., IČ: 26694441, sídlem Bulovka 101/7, Praha 8, PSČ: 180 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod vložkou C, číslo 87820.