Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.


MENU

Antimikrobiální krytí
Mepilex® Border Sacrum Ag

Přihlášený uživatel:
nepřihlášen

Antimikrobiální krytí<br />Mepilex® Border Sacrum Ag

Antimikrobiální krytí
Mepilex® Border Sacrum Ag

5KS 18X18CM 382000
Kód SUKLu: 5009884
cena: 2341.00 Kč
výrobce(dovozce): MOLNLYCKE HEALTHCARE AB
stát: SVEDSKO
ksPopis výrobku:

Samolepící antimikrobiální absorpční krytí

Mepilex® Border Sacrum Ag je antimikrobiální krytí se všemi vlastnostmi v jednom, které účinně absorbuje, udrží exsudát a zároveň zajistí vlhké prostředí v ráně. Vrstva Safetac® utěsní okraje rány, zbraňuje prosáknutí exsudátu do okolní kůže a tím minimalizuje riziko macerace. Vrstva Safetac® zajišťuje, aby při snímání krytí nedocházelo k poškození rány a okolní kůže a pacient tak nebyl vystaven další bolesti.

- Minimalizuje bolest a trauma během převazů

- Samolepící, nevyžaduje sekundární fixaci

- Voděodolný

- Lze ho použít pod kompresními obvazy

- V závislosti na stavu rány může zůstat na ráně až několik dní

- Lze ho nadzvednout a přizpůsobit jeho polohu, aniž by ztratilo
svou lepící schopnost

Oblasti použití

Mepilex® Border Sacrum Ag byl vyvinut pro ošetření celé řady středně až vysoce exsudujících ran, např. bércové vředy, vředy na chodidlech, dekubity a maligní rány, popáleniny druhého stupně, traumatické rány a operační rány, kde je indikováno vlhké prostředí, zvládání exsudátu, jemná fixace a antimikrobiální působení.

!!! Upozornění: !!!

• Nepoužívejte u pacientů s prokázanou přecitlivělostí na stříbro.
• Nepoužívejte Mepilex® Border Sacrum Ag během léčby ozařováním nebo při některých vyšetřeních, např. rentgenovém či ultrazvukovém vyšetření, při diatermii nebo během magnetické rezonance.
• Nepoužívejte Mepilex® Border Sacrum Ag zároveň s oxidačními činidly, např. roztoky chlornanů nebo peroxidem vodíku.
Informace z číselníku SUKLu:
Kód SUKLu: 5009884
Název: MEPILEX BORDER SACRUM AG
Doplněk: 18X18CM, 5 KS, ANTIMIKROBIÁLNÍ PĚNOVÉ SAMOLEPÍCÍ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVO
Úhrada pojišťovny: 2821.00
Odbornost lékaře:
Preskripční omezení: P
zdravotnické potřeby Rozvoz po Praze Maxis top logo zpeliska logo zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby Varomed - speciální perfektní obuv Polohování pacientů
- METODIKA PŘEDEPISOVÁNÍ ZP NA POUKAZ 01 - ZP KRYCÍ 02 - ZP PRO INKONTINENTNÍ PACIENTY 03 - ZP PRO PACIENTY SE STOMIÍ 04 - ZP ORTOPEDICKO PROTETICKÉ A ORTOPEDICKÁ OBUV 05 - ZP PRO PACIENTY S DIABETEM A S JINÝMI PORUCHAMI METABOLISMU 06 - ZP PRO KOMPRESIVNÍ TERAPII 26 - ZP PRO KOMPRESNÍ TERAPII – INDIVIDUÁLNĚ ZHOTOVENÉ 07 - ZP PRO PACIENTY S PORUCHOU MOBILITY 10 - ZP RESPIRAČNÍ, INHALAČNÍ A PRO APLIKACI ENTERÁLNÍ VÝŽIVY 11 - ZP NEKATEGORIZOVANÉ

© Zdravotnické prodejny ELIŠKA s. r. o.
Provozovatel: Zdravotnické prodejny ELIŠKA s.r.o., IČ: 26694441, sídlem Bulovka 101/7, Praha 8, PSČ: 180 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod vložkou C, číslo 87820.