Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.


MENU

Pěnové krytí
Mepilex® Border Sacrum

Přihlášený uživatel:
nepřihlášen

Pěnové krytí<br />Mepilex® Border Sacrum

Pěnové krytí
Mepilex® Border Sacrum

5KS 23X23CM 382400
Kód SUKLu: 5009885
cena: 2095.00 Kč
výrobce(dovozce): MOLNLYCKE HEALTHCARE AB
stát: SVEDSKO
ksPopis výrobku:

Pěnové krytí vše v jednom, které je určeno k ošetření dekubitů a jiných akutních či chronických poranění v sakrální oblasti

Mepilex® Border Sacrum je pěnové krytí vše v jednom, u něhož je prokázáno, že minimalizuje bolest u pacienta a traumatizaci rány i okolní kůže. Vyznačuje se třemi hlavními designovými rysy: dokonale se přizpůsobí anatomii sakrální oblasti zabraňuje vzniku dekubitů a vytváří optimální podmínky pro hojení u středně až vysoce exsudujících dekubitů i jiných ran v sakrální oblasti, jako např. po chirurgickém vyjmutí pilonidální cysty.

Mepilex® Border Sacrum účinně absorbuje a zadržuje exsudát a udržuje prostředí rány vlhké. Vrstva Safetac® utěsní okraje rány, čímž zabraňuje úniku exsudátu na okolní kůži a minimalizuje riziko macerace. Vrstva Safetax zaručuje výměnu krytí bez poškození rány nebo okolní kůže a bez působení další bolesti pacientovi.

Mepilex® Border Sacrum může být přínosem pro vaše programy prevence vzniku dekubitů získaných v nemocnici, neboť během nošení dokáže rozložit střižné síly i tlak, snížit tření a vyrovnat mikroklima. Retenční, redistribuční a absorpční vrstvy pomáhají udržovat optimální hladinu vlhkosti a snižovat riziko popraskání. Tyto vrstvy se významně podílejí na rozptýlení střižného napětí a rozložení tlaku. Technologie Safetac® přichází do přímého kontaktu s kůží. Elastické krytí rozptyluje střižné síly, čímž přispívá k prevenci vzniku dekubitů a umožňuje jeho přemístění po posouzení stavu kůže.

- Pomáhá předcházet vzniku dekubitů

- Měkké a přizpůsobivé krytí je speciálně určeno pro sakrální oblast

- Minimalizuje bolest a trauma při výměně krytí

- Nabízí spojení vynikající regulace a retence tekutin pro efektivní management exsudátu s menším rizikem macerace

Kdy Mepilex® Border Sacrum použít

Mepilex® Border Sacrum použijte k ošetření středně až vysoce exsudujících ran, jako jsou dekubity nebo rány po chirurgickém vyjmutí pilonidální cysty. Jelikož Mepilex® Border Sacrum udržuje prostředí rány vlhké, podporující debridement, velikost rány se zpočátku může zvětšit. Je to normální jev a je třeba s ním počítat.

Součást prevence vzniku dekubitů
Klinická hodnocení prokázala, že Mepilex® Border Sacrum zabraňuje vzniku dekubitů. Krytí lze aplikovat profylakticky na oddělení urgentního příjmu či intenzivní péče, případně před déletrvajícími chirurgickými zákroky. Bylo prokázáno, že oproti nepoužití krytí, ale i ve srovnání s konkurenčními produkty Mepilex® Border Sacrum výrazně ovlivňuje čtyři externí faktory, které mohou přispět ke vzniku dekubitů, neboť rozkládá střižné napětí i tlak, snižuje tření a udržuje optimální mikroklima. Jako doplněk obvyklých postupů a strategií pro prevenci vzniku dekubitů může účinně zabránit jejich vzniku. Použití krytí v rámci profylaktické terapie však nevylučuje nutnost dále rozvíjet a dodržovat komplexní postupy prevence vzniku dekubitů.

Safetac® znamená méně bolesti a stresu při výměně krytí
Technologie Safetac® razantně snižuje míru bolesti i poškození tkáně během výměny krytí. Krytí s vrstvou Safetac® se nepřilepí k vlhké ráně. Utěsní okraje rány, čímž zabrání maceraci, přitom nestrhává kůži a udržuje v ráně optimální mikroklima. Znamená to méně bolesti, méně stresující výměnu krytí, potažmo i rychlejší proces hojení.

Mepilex® Border Sacrum použijte:
• K prevenci vzniku dekubitů
• K ošetření středně až vysoce exsudujících ran v sakrální oblasti, jako jsou dekubity
• Pro vynikající regulaci a retenci tekutin a tím i efektivní management exsudátu s menším rizikem macerace
• Pro snížení nákladů, rychlejší hojení a méně bolestivosti pro pacientyInformace z číselníku SUKLu:
Kód SUKLu: 5009885
Název: MEPILEX BORDER SACRUM AG
Doplněk: 23X23CM, 5 KS, ANTIMIKROBIÁLNÍ PĚNOVÉ SAMOLEPÍCÍ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVO
Úhrada pojišťovny: 4312.00
Odbornost lékaře:
Preskripční omezení: P
zdravotnické potřeby Rozvoz po Praze Maxis top logo zpeliska logo zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby Varomed - speciální perfektní obuv Polohování pacientů
- METODIKA PŘEDEPISOVÁNÍ ZP NA POUKAZ 01 - ZP KRYCÍ 02 - ZP PRO INKONTINENTNÍ PACIENTY 03 - ZP PRO PACIENTY SE STOMIÍ 04 - ZP ORTOPEDICKO PROTETICKÉ A ORTOPEDICKÁ OBUV 05 - ZP PRO PACIENTY S DIABETEM A S JINÝMI PORUCHAMI METABOLISMU 06 - ZP PRO KOMPRESIVNÍ TERAPII 26 - ZP PRO KOMPRESNÍ TERAPII – INDIVIDUÁLNĚ ZHOTOVENÉ 07 - ZP PRO PACIENTY S PORUCHOU MOBILITY 10 - ZP RESPIRAČNÍ, INHALAČNÍ A PRO APLIKACI ENTERÁLNÍ VÝŽIVY 11 - ZP NEKATEGORIZOVANÉ

© Zdravotnické prodejny ELIŠKA s. r. o.
Provozovatel: Zdravotnické prodejny ELIŠKA s.r.o., IČ: 26694441, sídlem Bulovka 101/7, Praha 8, PSČ: 180 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod vložkou C, číslo 87820.