Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.


MENU

INFORMACE Z ČÍSELNÍKU VZP

Přihlášený uživatel:
nepřihlášen

11 - POMŮCKY PRO DIABETIKY


Pomůcky pro diabetiky předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti DIA na Poukaz.
Pojišťovna hradí pro inzulínový režim DM I. a II. stupně, diabetikům léčeným intenzifikovaným inzulínovým režimem (tj. 3 dávky denně nebo inzulínová pumpa) a labilním diabetikům aplikujícím si minimálně dvě dávky inzulínu denně, následující pomůcky:

· proužky diagnostické na stanovení glukózy

A. Množství do 400 kusů proužků za rok:
1. hrazeno do 100 kusů/1 rok do celkové výše 800,-Kč
Indikační kritéria: pacienti léčení perorálními antidiabetiky
2. hrazeno do 400 kusů/1 rok do celkové výše 3200,-Kč
Indikační kritéria: pacienti léčení inzulínem, kteří si aplikují inzulín jednou či dvakrát denně

B. Množství od 400 kusů do 1000 kusů proužků za rok
Indikační kritéria: pacienti léčení intenzifikovaným inzulínovým režimem (3 a více aplikací inzulínu denně) a pacienti léčení inzulínovou pumpou. Podléhá schválení revizním lékařem.

C. Množství od 1000 kusů do 1800 kusů za rok
Indikační kritéria: pacienti do 18 let a těhotné diabetičky. Podléhá schválení revizním lékařem.

· proužky k vizuálnímu testování glukózy/ketonů v moči – jsou určeny pouze pro diabetiky II. typu, kteří nevlastní glukometr k občasné kontrole. Pacienti léčení PAD – hrazeno 50 kusů/rok, pacienti léčení inzulínem – hrazeno 300 kusů/rok. Úhrada 75%.

· proužky testovací pro stanovení ketolátek v krvi – hrazeno 75% maximálně 4balení/rok
Indikační kritéria: preskripce pouze v diabetologických centrech. Určeny jsou pouze pro diabetiky do 18 let věku, gravidní diabetičky a diabetiky I. typu léčených inzulínovou pumpou bez ohledu na věk

· lancety pro odběr krve – hrazeno do 100kusů/rok do výše 300,-Kč

· aplikátor odběru krve pomocí lancet – hrazen 1kus/5 let, do výše 250,-Kč

· aplikátor inzulínu k aplikaci injekční stříkačkou – hrazen 1kus/3roky,do výše 1200,-Kč

· aplikátor inzulínu – inzulínové pero – hrazen 1kus/3 roky do výše 1500,-Kč; hrazeny maximálně 2 kusy/3 roky při souběžné aplikaci dvou druhů inzulínu

· jehly k injekčním stříkačkámk aplikaci inzulínu – hrazeno 100 kusů do výše 120,-Kč

· jehly k inzulínovým perům – hrazeno 200ks/rok do výše 530,-Kč

· komplet k aplikaci(stříkačka s fixovanou jehlou) – hrazeno 100 kusů do výše 370,-Kč

· stříkačka injekční k aplikaci inzulínu – hrazeno 100 kusů do výše 230,-Kč

· glukometr se zvukovým modemem
Indikační kritéria: pro zrakově postižené diabetiky. Hranicí pro indikaci této pomůcky je centrální zraková ostrost nižší než 6/18 (0,35) na lepším oku s optimální korekcí do dálky. Tomu odpovídá vizus do blízka J.č.11–10 na lepším oku s optimální korekcí do blízka.

· glukometr – hrazeno 1kus/10 let do výše 1000,-Kč
Indikační kritéria: pro diabetiky léčené intenzifikovaným inzulínovým režimem (3 dávky denně nebo inzulínová pumpa), pro labilní diabetiky se 2 dávkami inzulínu.

· jehly k neinzulínovým perům – hrazeno 100 kusů/rok do výše do 270,-Kč

· inzulínové pumpy
jsou členěny do tří kategorií:
1. inzulínové pumpy bazální
2. inzulínové pumpy s vestavěným kontinuálním monitorem na měření glukózy či napojením na glukometr
3. inzulínové pumpy s vestavěným kontinuálním monitorem a odezvou na měření glukózy

Indikace k předpisu inzulínové pumpy: Inzulínová pumpa je indikována a preskribována pouze v DIA centrech u diabetiků splňujících některé z následujících kritérií, podléhá schválení revizním lékařem:
a) opakované a nepoznávané hypoglykémie, které nelze ovlivnit jinými terapeutickými metodami (včetně podávání analoga–Lantus)
b) výrazný "dawn fenomén" (výrazné ranní hyperglykémie neovlivnitelné jinými intenzifikovanými inzulínovými režimy)
c) prekoncepční stadium a gravidita, pokud není dosaženo úspěšné kompenzace diabetu jiným intenzifikovaným režimem
d) prevence vzniku a jako možnost příznivého ovlivnění mikrovaskulárních komplikací diabetu při dlouhodobě špatné kompenzaci DM neovlivnitelné jinými inzulínovými režimy a průkazností zlepšení kompenzace při léčbě pumpou
e) ochrana transplantované ledviny u pacientů, u nichž došlo k odhojení štěpu nebo u nichž nebyla provedena transplantace slinivky
Doplňující kritéria pro indikaci léčby inzulínovou pumpou:
1) schopnost správnévolby režimu pumpy
2) motivace, výchovaa spolupráce pacienta
3) potřebné personální a technické vybavení pracoviště
4) pravidelné monitorování parametrů kompenzace diabetu
5) dostupný kontakt pacienta s ošetřovatelským týmem
V případě, že je předepsána inzulínová pumpa z kategorie 2. (viz sloupec KAT v Úhradovém katalogu VZP – ZP) je nutné, aby v žádosti o schválení bylo jednoznačné medicínsky zdůvodněno, proč nelze použít inzulínovou pumpu z kategorie 1.
V případě, že je předepsána inzulínová pumpa z kategorie 3 je nutné, aby v žádosti o schválení bylo jednoznačné medicínsky zdůvodněno, proč nelze použít inzulínovou pumpu z kategorie 1. a 2.


Příslušenství k inzulínové pumpě:
· 2 páry baterií – směrná doba užití 1-2 měsíce - hrazeno ze 75%
· zásobník k dávkovači inzulínu – hrazeno ze 75%
· sety infuzní kovové k inzulínové pumpě – hrazen 1 set do výše 160,-Kč
· sety infuzní teflonové k inzulínové pumpě– hrazeno maximálně 120 setů/1rok do výše 300,- Kč/1 set, podléhá schválení revizního lékaře.
· Senzory pro kontinuální měření glukózyjsou hrazeny jako zdravotnický prostředek předepisovaný na poukaz pouze pacientům do 18 let vč. léčeným inzulínovou pumpou s dg. DM I. typu a jsou indikovány u nemocných s frekventními hypoglykémiemi nebo s labilním diabetem nebo se syndromem nerozpoznané hypoglykemie, u kterých byly tyto stavy ověřeny opakovaným kontinuálním monitorováním v předchozím období.
Podmínkou je prokazatelně dobrá spolupráce pacienta či rodiny (pravidelné návštěvy diabetologie, dokumentovaný selfmonitoring).
Senzory pro kontinuální monitoraci glykémie jsou hrazeny v počtu 24 kusů/rok.
Úhrada z prostředků v. z. p činí 100% ekonomicky nejméně náročné varianty senzorů.

zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby sportovní podprsenky Anita Varomed - speciální perfektní obuv Polohování pacientů zdravanoha.eu Maxis top logo sphere Najdete nás na facebooku zpeliska logo Protiskluzové návleky na obuv - METODIKA PŘEDEPISOVÁNÍ ZP NA POUKAZ 01 - OBVAZOVÝ MATERIÁL, NÁPLASTI 02 - POMŮCKY PRO INKONTINENTNÍ 03 - POMŮCKY STOMICKÉ 04 - ORTOPEDICKO PROTETICKÉ POMŮCKY SÉRIOVĚ VYRÁBĚNÉ 06 - KOMPRESNÍ PUNČOCHY A NÁVLEKY 07 - VOZÍKY INVALIDNÍ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ 10 - POMŮCKY RESPIRAČNÍ A INHALAČNÍ 11 - POMŮCKY PRO DIABETIKY 12 - KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 13 - DÁLE NESPECIFIKOVANÉ POMŮCKY 14 - KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ 16 - OBUV ORTOPEDICKÁ 17 - POMŮCKY PRO LARYNGEKTOMOVANÉ

© Zdravotnické prodejny ELIŠKA s. r. o.
Provozovatel: Zdravotnické prodejny ELIŠKA s.r.o., IČ: 26694441, sídlem Husinec, Řež 47, okres Praha-východ, PSČ: 250 68,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod vložkou C, číslo 87820.